След раждане

Животът на бебето започва с първия рефлекторен плач. През първите дни и седмици от живота си детето може да изрази отричането на неприятни усещания (болка, глад, нужда от сън) чрез писъци, плач и двигателна възбуда. Постепенно, с всеки нов ден от живота, плачът на детето става различен в зависимост от причината, която го е предизвикала, а майката на бебето се научава да разпознава тези причини. Настъпва период на така наречения „диференциран плач-плач“. Този период се счита за много важен както за емоционалното развитие на детето, така и за формирането на стабилна и адекватна връзка в диадата майка-дете.

По-късно плачът започва да изразява не само физическото, но и психическото страдание на детето. Положителните емоции под формата на усмивка се появяват при детето по-късно от плача. Повечето автори посочват възрастта на появата на усмивка при децата – на 4-6 седмица. Според нашите наблюдения усмивката на бебето често се появява в първите седмици, а понякога дори и в първите дни от живота. Но на тази възраст усмивката не е елемент на общуване с възрастните около него, а само отразява състояние на пълен физически комфорт.

Първата така наречена „социална усмивка“ (т.е. усмивка, насочена към комуникация) при дете се появява на 1-1,5 месеца от живота. До 4-6-та седмица бебето реагира с усмивка на нежните интонации на гласа на майката, на приближаването на нейното лице.

До 2,5-3 месеца детето, като правило, започва да ходи, повтаряйки гласни и гърлени звуци с напевен глас.

На 3 месеца бебето вече използва гласа си, за да контактува с други хора: той „мъчи“, след това млъква, гледа възрастния, чака отговор; когато възрастен му отговори, той изчаква, докато свърши, и едва тогава отново „ку“. Обикновено едно развиващо се дете няма да се опитва да „говори“ по същия начин с „неживи“ предмети, чакайки звуци или друг отговор от тях.

На възраст от 3 месеца детето развива специална емоционално-моторна реакция към възрастен, който е значим за него – „комплекс на съживяване“. „Комплексът за съживяване“ е фокус върху лицето на възрастен, усмивка, повишена двигателна активност (детето започва да движи бързо ръцете и краката си), често детето също започва да издава тананикащи звуци.

admin

admin