Как едно дете може да стане истински лидер?

Важни лидерски качества, които родителите могат да възпитават в децата си от детството

Въпреки че някои деца имат малко повече самочувствие от други, това не ги прави лидери. Историята на човечеството е пълна с примери за това, че всеки човек може да развие лидерски качества. И родителите играят огромна роля в това. От тях зависи дали детето ще стане лидер или последовател, лидер или последовател.

Да си лидер не винаги означава да казваш на хората какво да правят. Много от най-мощните и влиятелни лидери, оставили огромна следа в историята, просто са се „водели“ и са повлияли на милиони хора и дори цели поколения по целия свят със своите силни действия и мощни избори.

Важни характеристики на лидера са:

способността да вземат собствени решения;
способност да устои на натиска на връстниците и
одобрение на техните собствени стандарти на поведение.

Лидерите и последователите започват да играят и демонстрират социалната си роля в много ранна възраст. Можете да дойдете в детската градина и за кратък период от време да определите кое от децата е лидер в групата и кое е последовател.

Родителите трябва да си зададат въпроса: „Кой искам да стане детето ми – лидер или последовател, лидер или последовател?“ В крайна сметка зависи от вас! Пряко от вашата воля зависи дали ежедневно ще внушавате на децата си знанията и уменията, необходими, за да станат лидери … между другото, започвайки точно от този ден!

Има някои прости лидерски умения, които можете да помогнете на детето си да се научи и развие. Тези умения ще укрепят самочувствието му и ще го оборудват с необходимите инструменти, с които той компетентно ще взема собствени решения, ще може да не следва тълпата и да не се поддава на натиска на връстниците си.

Пет качества на истинския лидер

1. Лидерът казва: „Да, мога!“ – това се нарича силата на позитивната нагласа, психологическата нагласа и силното вътрешно убеждение.

Лидерът разбира, че през целия си живот много хора ще бъдат убедени в неговата неспособност да направи нещо или да бъде някой. Лидерът винаги е фокусиран върху поддържането на положително отношение, независимо от изявленията или действията на хората около него. Лидерът ежедневно се сблъсква с натиск от връстници и прави свой собствен избор.

Научете децата си да казват „Да, мога!“, дори и да не са сигурни в това. Помогнете им да разберат силата на положителното отношение.

2. Лидерът казва: „Това не е проблем, това е предизвикателство за мен, моята задача!“ Това се нарича преодоляване на негативизма и неблагоприятната ситуация.

Ежедневието е изпълнено със задачи, но много хора ги виждат като „проблеми“ и се губят в тяхната (често привидна) величина и сложност. Едно от извиненията, които лидерът никога не използва в живота си, е фразата „Не мога“. Лидерът научава много бързо, че „не мога“ е просто извинение да не опитате, да не опитате. С такава фраза е по-лесно да се откажеш и да се откажеш. Но първата стъпка към лидерството е способността да казваш „Да, мога“ във всяка ситуация. Винаги има някакво ефективно решение. Просто, за да намерите правилните опции, трябва да си зададете различен, по-правилен въпрос. Всяко предизвикателство, всяка задача в живота е възможност да научите нов урок и да извлечете дългосрочни ползи.

Научете децата си да задават правилните въпроси и да бъдат креативни в намирането на решения на житейските проблеми. Помогнете им да научат полезен урок от всеки един от тях.

3. Лидерът казва: „Никога, никога, никога не се предавай!“ – това се нарича постоянство, целенасоченост и издръжливост.

Най-простият отговор или начин да реагирате на трудностите в живота е да спрете или да се откажете. Лидерът знае, че такъв лесен път не винаги е най-добрият. Една добре известна поговорка илюстрира важността на този подход много добре: „Постоянството печели, когато всичко останало се проваля“. В същото време постоянството като полезен навик се придобива в ранна възраст, подобно на други ценни навици и житейски умения.

Обяснете на децата важността и необходимостта да не се отказвате наполовина и да изпълнявате задълженията си. Помогнете им да развият навик да работят усилено за постигане на цели и изпълнение на ангажименти.

4. Лидерът казва: „Да, може да се проваля или да направя грешка, но аз непрекъснато се уча и вървя напред!“ Това се нарича чувство за дълг, отговорност.

Грешките и провалите са неразделна част от живота. По правило именно от тях научаваме най-много. Лидерът се научава да не съжалява за положените усилия и да не позволява грешките да го съборят. Всеки път, когато един лидер направи грешка или се провали, той неизменно си задава основния въпрос: Какво мога да науча от този опит?

Научете децата си, че е добре да правят грешки, стига да се учите от тях и да полагате усилия. Помогнете им да се учат от всяка ситуация в живота.

​5.Лидерът казва: „Винаги се опитвам да дам най-доброто от себе си, давам най-доброто от себе си!“ Това се нарича стремеж към съвършенство, към най-високо майсторство.

„Стремеж към съвършенство“ и стремежът трябва да е ежедневен. Лесно е да си човек със средни способности, но за да станеш наистина най-добрият, трябва да полагаш ежедневни и целенасочени усилия. Това е компетентно отношение към бизнеса, лична позиция. Лидерът се стреми да бъде най-добрият във всичко, което прави. Това не означава, че той иска да бъде по-добър от другите хора; това означава, че той предизвиква себе си да стане по-добър.

Учете децата си да дават всичко от себе си и да не се сравняват с други хора. Помогнете им да разберат колко е важно да предизвикват себе си и да се стремят към съвършенство всеки ден.

admin

admin